• انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  حداکثر حجم فایل 1 مگابایت
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  حداکثر حجم فایل 1 مگابایت
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  حداکثر حجم فایل 1 مگابایت
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  در صورتی که دوره MBA گذرانده اید، مدرک دوره را بارگذاری کنید حداکثر 1MB
 • استان و شهرستان نوشته شود
 • مدیرعامل، عضو هیات مدیره، بازرس، عضو عادی
 • انواع فایل های مجاز : pdf.
  فایل pdf رزومه را بارگذاری نمایید حداکثر 5MB