دومین مسابقه علمی بزرگ سنجش دانش و مهارتهای مدیریتی تعاونگران کارآفرین

به مناسبت روز جهانی تعاون

اسامی برگزیدگان

امتیاز                                                زمان کامل شدن                                                                          نام و نام خانوادگی

88 Points 35 minutes 28 seconds بهمن بیگ زاده
85 Points 54 minutes 32 seconds سهیلا شهرامی
82 Points 25 minutes 54 seconds سارا بیگ زاده
82 Points 51 minutes 46 seconds عباس غياث الدين
82 Points 9 minutes 38 seconds رعنا محمدی
80 Points 16 minutes 51 seconds مینا تیمورتاش
80 Points 20 minutes 29 seconds مصطفی طالاری
80 Points 40 minutes 47 seconds عبدالرشید قریشی

 

دریافت فایل مشخصات

از برگزیدگان مسابقه درخواست می گردد فایل ارائه شده را پر نموده و تا تاریخ 29 تیر ماه به آدرس ایمیل به نشانی training.group24@gmail.com ارسال نمایند