نمایش 1–6 از 7 نتیجه

حقوق مدنی – وکالت (آنلاین)

بدون امتیاز 0 رای
این دوره آموزشی ویژه آمادگی آزمون وکالت می باشد.
۷۸ ساعت
0
1,560,000 تومان

حقوق اساسی – وکالت (آنلاین)

بدون امتیاز 0 رای
این دوره آموزشی ویژه آمادگی آزمون وکالت می باشد.
۳۵ ساعت
0
700,000 تومان

حقوق تجارت – وکالت (آنلاین)

بدون امتیاز 0 رای
این دوره آموزشی ویژه آمادگی آزمون وکالت می باشد.
۴۰ ساعت
0
800,000 تومان

حقوق جزا – وکالت (آنلاین)

بدون امتیاز 0 رای
این دوره آموزشی ویژه آمادگی آزمون وکالت می باشد.
۸۰ ساعت
0
1,600,000 تومان

آیین دادرسی مدنی – وکالت (آنلاین)

بدون امتیاز 0 رای
این دوره آموزشی ویژه آمادگی آزمون وکالت می باشد.
۸۰ ساعت
0
1,600,000 تومان

آیین دادرسی کیفری – وکالت (آنلاین)

بدون امتیاز 0 رای
این دوره آموزشی ویژه آمادگی آزمون وکالت می باشد.
۵۰ ساعت
0
1,000,000 تومان