نمایش 1–6 از 8 نتیجه

متون فقه جزایی (آنلاین)

بدون امتیاز 0 رای

این دوره آموزشی ویژه آمادگی آزمون دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی می باشد.

۱۰
0
300,000 تومان

آیین دادرسی کیفری (آنلاین)

بدون امتیاز 0 رای

این دوره آموزشی ویژه آمادگی آزمون دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی می باشد.

۱۰
0
300,000 تومان

حقوق جزای عمومی و اختصاصی (آنلاین)

بدون امتیاز 0 رای

این دوره آموزشی ویژه آمادگی آزمون دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی می باشد.

۱۰
0
300,000 تومان

جرم شناسی (آنلاین)

بدون امتیاز 0 رای

این دوره آموزشی ویژه آمادگی آزمون دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی می باشد.

۱۰
0
300,000 تومان

استعداد تحصیلی (آنلاین)

بدون امتیاز 0 رای

درباره دوره آموزشی استعداد تحصیلی | این دوره آموزشی ویژه آمادگی آزمون دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی می باشد.

۱۰
0
300,000 تومان

زبان انگلیسی عمومی (آنلاین)

بدون امتیاز 0 رای

درباره دوره آموزش زبان انگلیسی عمومی | این دوره آموزشی ویژه آمادگی آزمون دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی می باشد.

۱۵
0
450,000 تومان