دپارتمان مدیریت و اقتصاد

دپارتمان مدیریت و اقتصاد جهاد دانشگاهی شهید بهشتی

جهاد دانشگاهی شهید بهشتی با بهره گیری از متخصصین و اساتید صاحب اندیشه از دیر باز از پیشروان برگزار دوره های آموزشی در حوزه مدیریت و اقتصاد بوده است. در این راستا مجموعه جهاد دانشگاهی شهید بهشتی برگزاری دوره های ویژه مدیران سازمان های مختلف، پروژه های ارزیابی مدیران سازمان ها با همکاری کانون ارزیابی و توسعه شایستگی جهاد دانشگاهی و دوره های آموزشی ویژه بازارهای مالی، استراتژی های معاملاتی، اصول سرمایه گذاری و … را در کارنامه خود دارد.

ثبت نام دوره های آموزشی دپارتمان مدیریت و اقتصاد

دوره های آموزشی آنلاین
دوره های آموزشی حضوری