دپارتمان فنی مهندسی

معرفی دپارتمان

دپارتمان فنی مهندسی و علوم پایه جهاد دانشگاهی شهید بهشتی

جهاد دانشگاهی شهید بهشتی با همکاری پژوهشکده علوم پایه کاربردی و بهره گیری از دانش اساتید دانشگاه شهید بهشتی اقدامه برگزاری دوره های فنی و تخصصی در حوزه علوم پایه و مهندسی می نماید، مجموعه جهاد دانشگاهی با هدف افزایش مهارت فارغ التحصیلان دانشگاهی و در جهت پر کردن خلا بین دانشگاه و بازار کار کاربردی ترین دوره ها در هر حوزه را شناسایی نموده و با ارائه طرح درسی قوی در جهت بهبود دانش فنی فراگیران گام بر می دارد.

ثبت نام دوره های آموزشی دپارتمان فنی مهندسی - علوم پایه

دوره های آموزشی آنلاین
دوره های آموزشی حضوری