معرفی دپارتمان

معرفی دپارتمان آمادگی آزمون نظام مهندسی

جهاد دانشگاهی با همکاری موسسه آموزش عالی چتر دانش با بهره گیری از کادر اساتید مجرب و اتکا به تجربه پیشین اقدام به برگزاری دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی می نماید. بدین منظور دوره های آموزشی آمادگی آزمون نظام مهندسی به منظور فراهم سازی شرایط مناسب برای داوطلبین با توجه به بروزترین سوالات و روش های آموزشی برگزار میگردد.

 

اطلاعات دوره های آموزشی