نکات پیش از آزمون

آزمون آنلاین

با این امید که دوره آموزشی خوبی را سپری کرده اید خواهشمندیم به منظور شرکت در آزمون موارد زیر را رعایت نمایید. 

1- تنها یک بار قادر به شرکت در آزمون می باشید، فقط در ساعات مشخص شده در نظر سنجی و آزمون شرکت نمایید.

2-مدت زمان آزمون طبق زمان بندی اعلام شده بوده و قابل تمدید نمی باشد

3-پس از پر کردن مشخصات خواسته شده وارد آزمون شوید و به دقت به سوال ها جواب دهید

4-لطفا در رعایت زمان بندی آزمون دقت نمایید و قبل از پایان زمان اعلام شده تمام جواب های خود را ثبت و آزمون را پایان دهید

حتما قبل از اتمام زمان اعلام شده آزمون خود را به ثبت برسانید، پس از اتمام زمان امکان ثبت نتایج وجود نخواهد داشت

با امید موفقیت شما

شروع آزمون