صفحه اصلی ششم - معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی
لیست دوره های انتخابی 0

آموزش آنلاین ویدیویی، مهارت برای اشتغال | استادیار

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها

ثبت نام ۲۴ دانشجو

بیشتر از ۲۴0 ساعت آموزش

شامل ۴۸ دوره

41
دوره آموزشی

2153
دانشجو

1340 ساعت
ساعت آموزش

7
تعداد اساتید

مجله مقالات استادیار

keyboard_arrow_up