دپارتمان های آموزشی

دپارتمان کامپیوتر و نرم افزار
دپارتمان معماری و دکوراسیون داخلی
دپارتمان گوهر شناسی
دپارتمان مد و طراحی لباس
دپارتمان زبان های خارجی
دپارتمان فنی مهندسی و علوم پایه
دپارتمان مدیریت و اقتصاد
دپارتمان مهارت افزایی جهت ورود به بازارکار
دپارتمان پزشکی
دپارتمان دوره های سازمانی و ضمن خدمت

معرفی واحد آموزشی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی

گروه آموزشی شهید بهشتی

معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی

در راستای اهداف برنامه ششم و با اتکا به ظرفیت های موجود، معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی برآن شد که در ابعاد کمی و کیفی توسعه ایجاد نماید.

این مهم پس از طراحی و تدوین، به صورت دوره های آموزشی کوتاه و بلند مدت عمومی و تخصصی با محوریت مهارت آموزی و کارآفرینی، و یا کارگاه های تخصصی براساس نتایج حاصل از دستاوردهای پژوهشی واحد در مراکز مرتبط برگزار می گردد.

همچنین در جهت توسعه نیروی انسانی آموزش های ضمن خدمت کارکنان دولت در قالب قراردادهای آموزشی انجام می پذیرد.

ثبت نام دوره های آموزشی

دوره های آموزشی آنلاین
دوره های آموزشی حضوری