معرفی دپارتمان

معرفی دپارتمان مهارت افزایی و ورود به بازار کار جهاد دانشگاهی شهید بهشتی

در راستای اهداف برنامه ششم و با اتکا به ظرفیت های موجود، معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی با هدف ایجاد توسعه و نوآوری در زمینه های مختلف آموزشی فعالیت می‌نماید.

این مهم پس از طراحی و تدوین، به صورت دوره های آموزشی کوتاه و بلند مدت عمومی و تخصصی با محوریت مهارت آموزی و کارآفرینی، و یا کارگاه های تخصصی  براساس نتایج حاصل از دستاوردهای پژوهشی واحد در مراکز مرتبط به دو شکل دوره های آموزشی حضوری و مجازی برگزار می‌گردد.

ثبت نام دوره های آموزشی دپارتمان پزشکی

دوره های آموزشی آنلاین
دوره های آموزشی حضوری