دپارتمان پزشکی

معرفی دپارتمان

معرفی دپارتمان پزشکی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی

سطح آموزشی این دوره ها ناظر به آموزش هایی است که دانش، مهارت و نگرش فرد را در زمینه های کاربردی ارتقاء می بخشد و فرد را برای ایفای نقش کارآمد در سطوح شغلی آماده می سازد.
محتوای آموزشی دوره ها بر اساس نظام ساعتی تعریف شده و زمان آموزش حداقل ۷۰ درصد مهارتی و ۳۰ درصد نظری است. این دوره ها به گونه ای طراحی شده اند که شامل مجموعه ای از آموزش های مهارتی است که توانایی انجام یک فرآیند کاری را طبق استانداردهای محیط واقعی کار پوشش می دهد. این دوره ها میانگین در بازه زمانی بین دو تا سه ماهه میباشند و همچنین فراگیران پس از گذراندن دوره که در راستای یک شغل خاص تعریف می شود براساس معیارها و شاخص های مربوط گواهینامه دریافت می نماید.
اصلی ترین دوره های این دپارتمان دوره های تکنسین داروخانه و دستیار دندانپزشکی می‌باشد. فراگیران پس از طی دوره آموزشی به صورت عملی و تئوری می‌بایست مدت زمانی را در مراکز درمانی به عنوان کارورز مشغول فعالیت باشند.

 

ثبت نام دوره های آموزشی دپارتمان پزشکی

دوره های آموزشی آنلاین
دوره های آموزشی حضوری