نکات پیش از آزمون

آزمون آنلاین

با این امید که دوره آموزشی خوبی را سپری کرده اید خواهشمندیم به منظور شرکت در آزمون موارد زیر را رعایت نمایید. 

1- تنها یک بار قادر به شرکت در آزمون می باشید، فقط در ساعات مشخص شده در نظر سنجی و آزمون شرکت نمایید.

2-مدت زمان آزمون طبق زمان بندی اعلام شده بوده و قابل تمدید نمی باشد

3-پس از پر کردن مشخصات خواسته شده وارد آزمون شوید و به دقت به سوال ها جواب دهید

4- پس از اتمام آزمون می توانید نتیجه آزمون را مشاهده کنید 

5-لطفا در رعایت زمان بندی آزمون دقت نمایید و قبل از پایان زمان اعلام شده تمام جواب های خود را ثبت و آزمون را پایان دهید

6- ترجیحا از اینترنت و تلفن همراه خود برای آزمون استفاده نمایید 

 

با امید موفقیت شما

نظر سنجی دوره ها

نظر سنجی دوره آموزشی مبانی و نحوه اطفا حریق

نظر سنجی دوره آموزشی شناخت انواع حوادث

نظر سنجی دوره آموزشی اصول حفاظت فردی

نظر سنجی دوره آموزشی شناخت شیرهای آتش نشانی

نظر سنجی دوره آموزشی گره ها و آشنایی مقابله با حادثه

نظر سنجی دوره آموزشی شناخت کف

نظر سنجی دوره آموزشی شناخت خودرو و تجهیزات

نظر سنجی دوره آموزشی کمکهای اولیه

نظر سنجی دوره آموزشی شناخت و کاربرد پمپ

نظر سنجی دوره آموزشی قوانین و مقررات اداری و استخدامی

نظر سنجی دوره آموزشی گزارش نویسی

نظر سنجی دوره آموزشی آشنایی با وظایف و اهداف آتش نشانی

شروع آزمون