معرفی دپارتمان

معرفی دپارتمان ضمن خدمت و دوره های سازمانی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی

مجموعه جهاد دانشگاهی با بهره گیری از اساتید متخصص و مجرب افدام به برگزاری دوره های ضمن خدمت برای نهاد های مختلف می‌نماید که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

دوره های پیشرفته حقوق، انواع قرارداد در صنایع، مذاکرات بین المللی، بازاریابی بین المللی، امور بانکی، بیمه و گمرک، مدیریت پروژه بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE، مهارت های کلیدی مدیریت، نظریات نوین در مدیریت منابع انسانی، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت زمان، اصول و فنون مذاکره، آیین نگارش و مکاتبات اداری، اصول کار تیمی و مشارکتی، راهبردهای ارتباط موثر

همچنین طی همکاری و هماهنگی با اساتید برگزیده حوزه دیجیتال مارکتینگ و تولید محتوی دیجیتال مجموعه جهاد دانشگاهی سعی داد تا با آموزش نیروهای انسانی به توانمندسازی نیروها و کمک به استفاده از این دانش برای دوره های مجازی و سهولت برگزاری دوره های حضوری استفاده کند.  در این راستا مجموعه جهاد دانشگاهی شهید بهشتی همکاری های متعددی را با سازمان ها و شرکت های مختلف در کارنامه خود دارد. این همکاری ها با هدف افزایش مهارت ها و توانمندی کارکنان این مراکز برگزار شده است.

ثبت نام دوره های ضمن خدمت و سازمانی

دوره های آموزشی آنلاین
دوره های آموزشی حضوری