ساخت طلا و جواهرات (مقدماتی)

بدون امتیاز 0 رای
4,000,000 تومان
ساخت طلا و جواهرات تلفیق هنر و صنعت  امروزه جواهرسازی یکی ازپردرآمدترین مشاغل بشمار می آید وبا گذراندن دوره های…
4,000,000 تومان

دوره آموزش تکنسین داروخانه (حضوری)

چرا نسخه خوانی اهمیت دارد؟ باید توجه داشت که از یک طرف امر نسخه خوانی دارای اهمیت و حساسیت بسیار…
1,500,000 تومان

دوره آموزشی دستیار کنار دندانپزشک عمومی (حضوری)

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان
چرا دستیاری دندانپزشک اهمیت دارد؟ از آنجا که تامین بهداشت جامعه و ارتقای خدمات ارائه شده در جامعه در زمره…
2,500,000 تومان