تعیین سطح دوره آمادگی IELTS (کتبی)

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان
چرا باید انگلیسی بیاموزیم؟ ۱. اکثریت مردم جهان به زبان انگلیسی صحبت می کنند. ۲. انگلیسی فرصت‌های زیادی برای شما…
100,000 تومان

دوره آمادگی و ارتقاء نمره آزمون آیلتس

بدون امتیاز 0 رای
3,300,000 تومان
آزمون آیلتس چیست؟ شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که آزمون آیلتس چیست؟ در پاسخ به این…
3,300,000 تومان

دوره های آموزش زبان انگلیسی – سطح متوسطه و پیشرفته (IN/UP)

بدون امتیاز 0 رای
1,900,000 تومان
چرا باید انگلیسی بیاموزیم؟ ۱. اکثریت مردم جهان به زبان انگلیسی صحبت می کنند. ۲. انگلیسی فرصت‌های زیادی برای شما…
1,900,000 تومان

دوره های آموزش زبان انگلیسی – سطح مقدماتی و متوسطه (EL/IN) – نیمه حضوری

بدون امتیاز 0 رای
1,600,000 تومان
چرا باید انگلیسی بیاموزیم؟ ۱. اکثریت مردم جهان به زبان انگلیسی صحبت می کنند. ۲. انگلیسی فرصت‌های زیادی برای شما…
1,600,000 تومان

تعیین سطح دوره های ترمیک زبان انگلیسی

بدون امتیاز 0 رای
50,000 تومان
چرا باید انگلیسی بیاموزیم؟ ۱. اکثریت مردم جهان به زبان انگلیسی صحبت می کنند. ۲. انگلیسی فرصت‌های زیادی برای شما…
50,000 تومان

دوره های آموزش زبان انگلیسی – سطح مقدماتی و متوسطه (EL/IN)

بدون امتیاز 0 رای
1,900,000 تومان
چرا باید انگلیسی بیاموزیم؟ ۱. اکثریت مردم جهان به زبان انگلیسی صحبت می کنند. ۲. انگلیسی فرصت‌های زیادی برای شما…
1,900,000 تومان