دوره های ویژه تعاونگران

4.43 7 رای
رایگان!
بهارانه آموزشی تعاون به منظور دریافت فایل بهارانه آموزشی تعاون به مناسبت سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زداییها بر…
رایگان!

دوره های آموزشی ویژه شورایاری ها

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
برگزاری دوره های آموزشی مجموعه جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه شهید بهشتی به عنوان یکی از پیشروترین موسسات و نهادها در…
رایگان!