آشنایی با قواعد نهاد ناظر بر بیمه در ایران و جهان

اطلاعات کلی دوره اهداف کلی آموزشی: تبیین تجزیه و تحلیل های کارآمدتر در حوزه بیمه مدت آموزش: 8 ساعت نظری…
رایگان!

نظارت بر ثبات مالی

اطلاعات کلی دوره اهداف کلی آموزشی: آشنایی با روشهای اصلاح ساختار شرکت ها مدت آموزش: 16 ساعت نظری   سرفصل…
رایگان!

اصلاح ساختار شرکت ها، روش ها و الزامات

اطلاعات کلی دوره اهداف کلی آموزشی: آشنایی با روشهای اصلاح ساختار شرکت ها مدت آموزش: 12 ساعت نظری   سرفصل…
رایگان!

ظرفیت سازی صادراتی مناطق آزاد تجاری

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
اطلاعات کلی دوره اهداف کلی آموزشی: ارتقاء کارکرد و توسعه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مدت آموزش: 12 ساعت…
رایگان!

وبینارهای آموزشی ویژه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
به منظور ثبت نام دوره پس از مطالعه توضیحات فرم ثبت نام پایین صفحه را پر نمایید عناوین دوره ها…
رایگان!

دوره های ویژه تعاونگران

4.09 11 رای
رایگان!
به منظور دریافت نواقص  گواهینامه وبینار ها به پایین صفحه مراجعه کنید  لینک های عضویت در گروه های اطلاع رسانی…
رایگان!

دوره های آموزشی ویژه شورایاری ها

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
برگزاری دوره های آموزشی مجموعه جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه شهید بهشتی به عنوان یکی از پیشروترین موسسات و نهادها در…
رایگان!