دوره آموزشی دستیار کنار دندانپزشک عمومی (حضوری)

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان
چرا دستیاری دندانپزشک اهمیت دارد؟ از آنجا که تامین بهداشت جامعه و ارتقای خدمات ارائه شده در جامعه در زمره…
2,500,000 تومان