معرفی دپارتمان

معرفی دپارتمان آمادگی آزمون سر دفتری

جهاد دانشگاهی با هنمکاری موسسه آموزش عالی چتر دانش با بهره گیری از کادر اساتید مجرب و اتکا به تجربه پیشین اقدام به برگزاری دوره های آمادگی آزمون سردفتری می نماید. بدین منظور دوره های آموزشی به صورت سه بسته مختلف آموزشی به منظور فراهم سازی شرایط مناسب برای داوطلبین با توجه به بروزترین سوالات و روش های آموزشی برگزار میگردد.

 

ثبت نام دوره های آموزشی آمادگی آزمون سر دفتری

دوره های آموزشی آنلاین
دوره های آموزشی حضوری