درباره استاد

ایشان از اساتید با سابقه در این حوزه می باشند

آدرس پستی:

تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی

وب سایت:

www.edjdsb.ir

ایمیل:

support@learn.edjdsb.ir

تلگرام:

jdsbbeheshti

شماره تماس:

22431937

بیوگرافی

ایشان از مدرسان با سابقه در این حوزه می باشند

مهارت ها

speaking 95%
listening 85%
grammer 80%

ارسال پیغام