هادی تابانی

درباره استاد

سوابق تحصیلی

عنوان مدرک رشته تحصيلي محل تحصيل شهر سال اخذ مدرک
ديپلم علوم تجربي دبيرستان بهشتی تهران 1381
کارشناسی شيمي کاربردی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد 1386
کارشناسی ارشد شيمي تجزيه دانشگاه شهيد بهشتي تهران 1389
دکتری شيمي تجزيه دانشگاه شهيد بهشتي تهران 1393
آدرس پستی:

تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی

وب سایت:

www.edjdsb.ir

ایمیل:

jdsb.ac@gmail.com

تلگرام:

Hadi Tabani

شماره تماس:

02122431937

بیوگرافی

  • عضو شورای علمی پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاه شهید بهشتی (1394- تاکنون

سوابق تدریس

1389 آزمایشگاه تجزیه دستگاهی 3 دانشگاه شهید بهشتی
1389 شیمی تجزیه 2 3 دانشگاه شهید بهشتی
1389 شیمی عمومی 2 3 دانشگاه شهید بهشتی
1390 آزمایشگاه تجزیه دستگاهی 3 دانشگاه شهید بهشتی
1390 شیمی تجزیه 1 3 دانشگاه شهید بهشتی
1390 شیمی عمومی 1 3 دانشگاه شهید بهشتی
1390 آزمایشگاه تجزیه 3 دانشگاه شهید بهشتی
1391 آزمایشگاه تجزیه دستگاهی 3 دانشگاه آزاد ورامین
1391 شیمی تجزیه 1 3 دانشگاه شهید بهشتی
1391 شیمی عمومی 1 3 دانشگاه شهید بهشتی
1392 آزمایشگاه تجزیه دستگاهی 3 دانشگاه شهید بهشتی
1392 شیمی تجزیه 1 3 دانشگاه شهید بهشتی
1392 شیمی عمومی 1 3 دانشگاه شهید بهشتی
1392 آزمایشگاه تجزیه دستگاهی 3 دانشگاه شهید بهشتی
1392 آزمایشگاه اصول تصفیه آب 3 دانشگاه شهید بهشتی
1395 شیمی عمومی 3 دانشگاه شهید عباسپور
1395 اصول تصفیه آب و پساب صنعتی 2 دانشگاه شهید بهشتی
1395 اصول تصفیه آب و پساب صنعتی 2 دانشگاه شهید بهشتی
1396 شیمی عمومی 3 دانشگاه شهید بهشتی

مهارت ها

پژوهش 95%
تدریس 85%
پروژه 80%

ارسال پیغام