هادی تابانی

درباره استاد

عضو شورای علمی پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاه شهید بهشتی (1394- تاکنون)

سوابق تحصیلی

عنوان مدرکرشته تحصیلیمحل تحصیلشهرسال اخذ مدرک
دیپلمعلوم تجربیدبیرستان بهشتیتهران1381
کارشناسیشیمی کاربردیدانشگاه فردوسی مشهدمشهد1386
کارشناسی ارشدشیمی تجزیهدانشگاه شهید بهشتیتهران1389
دکتریشیمی تجزیهدانشگاه شهید بهشتیتهران1393
تدریس 100%
پژوهش 100%
پروژه 100%
دوره های من
!

هیچ مطلبی یافت نشد

متاسفیم، مطلبی مرتبط با جستجوی شما پیدا نشد.

سوابق تدریس
1389آزمایشگاه تجزیه دستگاهی3دانشگاه شهید بهشتی
1389شیمی تجزیه 23دانشگاه شهید بهشتی
1389شیمی عمومی 23دانشگاه شهید بهشتی
1390آزمایشگاه تجزیه دستگاهی3دانشگاه شهید بهشتی
1390شیمی تجزیه 13دانشگاه شهید بهشتی
1390شیمی عمومی 13دانشگاه شهید بهشتی
1390آزمایشگاه تجزیه3دانشگاه شهید بهشتی
1391آزمایشگاه تجزیه دستگاهی3دانشگاه آزاد ورامین
1391شیمی تجزیه 13دانشگاه شهید بهشتی
1391شیمی عمومی 13دانشگاه شهید بهشتی
1392آزمایشگاه تجزیه دستگاهی3دانشگاه شهید بهشتی
1392شیمی تجزیه 13دانشگاه شهید بهشتی
1392شیمی عمومی 13دانشگاه شهید بهشتی
1392آزمایشگاه تجزیه دستگاهی3دانشگاه شهید بهشتی
1392آزمایشگاه اصول تصفیه آب3دانشگاه شهید بهشتی
1395شیمی عمومی3دانشگاه شهید عباسپور
1395اصول تصفیه آب و پساب صنعتی2دانشگاه شهید بهشتی
1395اصول تصفیه آب و پساب صنعتی2دانشگاه شهید بهشتی
1396شیمی عمومی3دانشگاه شهید بهشتی