نمایش 10–18 از 23 نتیجه

تکنسین داروخانه حضوری – بهمن

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
50 ساعت
2,300,000 تومان

تکنسین داروخانه آنلاین – بهمن

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
50 ساعت
2,300,000 تومان
49 ساعت
2,500,000 تومان

تکنسین داروخانه حضوری – آذر

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
50 ساعت
2,300,000 تومان

تکنسین داروخانه آنلاین – آذر

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
50 ساعت
2,300,000 تومان
60 ساعت تئوری، 188 کارورزی
2,800,000 تومان
60 ساعت تئوری، 188 کارورزی
2,800,000 تومان

تکنسین داروخانه حضوری – مهر

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
50 ساعت
2,300,000 تومان

تکنسین داروخانه آنلاین – مهر

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
50 ساعت
2,300,000 تومان