نمایش 7–10 از 10 نتیجه

فوریت های پزشکی و کمک های اولیه – آذر 1401 (حضوری)

بدون امتیاز 0 رای

در کشورهای پیشرفته، آموزش مستمر کمک های اولیه به گروه های مختلف جامعه، امری بدیهی و معمول است. در کشور ما با توجه به کثرت وقوع حوادثی نظیر تصادف و حوادث شغلی، سوانح طبیعی نظیر زلزله و نیز سکته های قلبی و مغزی از یک سو و احتمال تاخیر نیروهای خبره امدادی در محل حادثه برگزاری دوره ای در زمینه آموزش کمک های اولیه و فوریت های پزشکی را با هدف کاهش آسیب های ناشی از حادثه ضرورت می بخشد.

۵۶
0
1,800,000 تومان

دستیار کنار دندانپزشک عمومی (حضوری) – زمستان 1401

بدون امتیاز 0 رای
این دوره آموزشی ویژه آمادگی آزمون وکالت می باشد.
۲۴۸
0
2,200,000 تومان

فوریت های پزشکی و کمک های اولیه – دی 1401 (حضوری)

بدون امتیاز 0 رای

در کشورهای پیشرفته، آموزش مستمر کمک های اولیه به گروه های مختلف جامعه، امری بدیهی و معمول است. در کشور ما با توجه به کثرت وقوع حوادثی نظیر تصادف و حوادث شغلی، سوانح طبیعی نظیر زلزله و نیز سکته های قلبی و مغزی از یک سو و احتمال تاخیر نیروهای خبره امدادی در محل حادثه برگزاری دوره ای در زمینه آموزش کمک های اولیه و فوریت های پزشکی را با هدف کاهش آسیب های ناشی از حادثه ضرورت می بخشد.

۴۹ ساعت
1
1,800,000 تومان

دوره آموزش تکنسین داروخانه (حضوری) – آذر 1401

بدون امتیاز 0 رای

باید توجه داشت که از یک طرف امر نسخه خوانی دارای اهمیت و حساسیت بسیار زیاد می باشد زیرا با سلامت افراد جامعه در ارتباط بوده و کوچکترین خطا در این ارتباط خطرساز خواهد بود و از طرف دیگر افرادی که در سطح داروخانه مشغول به این کار هستند در اکثر موارد بدون گذراندن دوره ای مشخص و اکثرا به صورت تجربی مشغول به این کار می باشند.

۱۰۰
1
1,800,000 تومان