نمایش دادن همه 8 نتیجه

۵۰ ساعت
2,000,000 تومان

مهارت های هفتگانه ICDL

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
130 ساعت | 12 جلسه
3,000,000 تومان
۴۰
3,000,000 تومان
60 ساعت
1,500,000 تومان
۴۰ ساعت
3,000,000 تومان
۴۰ ساعت
2,000,000 تومان

نرم افزار Arc GIS مقدماتی و پیشرفته

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
۶۰ ساعت
3,000,000 تومان
۵۰ ساعت
3,000,000 تومان