نمایش 1–6 از 10 نتیجه

تکنسین داروخانه (آنلاین)

بدون امتیاز 0 رای

باید توجه داشت که از یک طرف امر نسخه خوانی دارای اهمیت و حساسیت بسیار زیاد می باشد زیرا با سلامت افراد جامعه در ارتباط بوده و کوچکترین خطا در این ارتباط خطرساز خواهد بود و از طرف دیگر افرادی که در سطح داروخانه مشغول به این کار هستند در اکثر موارد بدون گذراندن دوره ای مشخص و اکثرا به صورت تجربی مشغول به این کار می باشند.

۲۴
0
1,500,000 تومان

دوره آموزش تکنسین داروخانه (حضوری)

بدون امتیاز 0 رای

باید توجه داشت که از یک طرف امر نسخه خوانی دارای اهمیت و حساسیت بسیار زیاد می باشد زیرا با سلامت افراد جامعه در ارتباط بوده و کوچکترین خطا در این ارتباط خطرساز خواهد بود و از طرف دیگر افرادی که در سطح داروخانه مشغول به این کار هستند در اکثر موارد بدون گذراندن دوره ای مشخص و اکثرا به صورت تجربی مشغول به این کار می باشند.

۵۶
0
1,800,000 تومان

دوره آموزشی دستیار کنار دندانپزشک عمومی (حضوری)

بدون امتیاز 0 رای

از آنجا که تامین بهداشت جامعه و ارتقای خدمات ارائه شده در جامعه در زمره قوانین آن جامعه می باشد و با توجه به اهمیت لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی کشور و ارتقای سطح دانش افرادی که در این حوزه فعالیت می نمایند توجه در اولین رده ها جهت ارتقای کیفیت خدمات به ویژه سترون سازی (استریلیزاسیون) و پیشگیری از سرایت بیماری های واگیر از همیت به سزایی برخوردار می باشد.

۲۴۸
0
2,200,000 تومان

دوره آموزشی دستیاری دندانپزشک (آنلاین)

بدون امتیاز 0 رای

از آنجا که تامین بهداشت جامعه و ارتقای خدمات ارائه شده در جامعه در زمره قوانین آن جامعه می باشد و با توجه به اهمیت لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی کشور و ارتقای سطح دانش افرادی که در این حوزه فعالیت می نمایند توجه در اولین رده ها جهت ارتقای کیفیت خدمات به ویژه سترون سازی (استریلیزاسیون) و پیشگیری از سرایت بیماری های واگیر از همیت به سزایی برخوردار می باشد.

۲۴۸
0
1,800,000 تومان

دوره آموزشی کمک های اولیه و فوریت های پزشکی

بدون امتیاز 0 رای

در کشورهای پیشرفته، آموزش مستمر کمک های اولیه به گروه های مختلف جامعه، امری بدیهی و معمول است. در کشور ما با توجه به کثرت وقوع حوادثی نظیر تصادف و حوادث شغلی، سوانح طبیعی نظیر زلزله و نیز سکته های قلبی و مغزی از یک سو و احتمال تاخیر نیروهای خبره امدادی در محل حادثه برگزاری دوره ای در زمینه آموزش کمک های اولیه و فوریت های پزشکی را با هدف کاهش آسیب های ناشی از حادثه ضرورت می بخشد.

۱۰۰
0
1,800,000 تومان

تکنسین داروخانه فشرده (آنلاین)

بدون امتیاز 0 رای

باید توجه داشت که از یک طرف امر نسخه خوانی دارای اهمیت و حساسیت بسیار زیاد می باشد زیرا با سلامت افراد جامعه در ارتباط بوده و کوچکترین خطا در این ارتباط خطرساز خواهد بود و از طرف دیگر افرادی که در سطح داروخانه مشغول به این کار هستند در اکثر موارد بدون گذراندن دوره ای مشخص و اکثرا به صورت تجربی مشغول به این کار می باشند.

۱۰۰
0
1,500,000 تومان