حمیدرضا فلزی نصیری

درباره استاد

حمیدرضا فلزی نصیری از خبره ترین گوهرشناسان ایران میباشد، ایشان دارای مدرک گوهرشناسی از موسسه GIA آمریکا و Antrweb بلژیک و همچنین Royal Academy انگلستان می باشد.

حمیدرضا فلزی نصیری از مدرسان با سابقه جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی می باشد که در این مجموعه دوره های گوهرشناسی، درجه بندی الماس، فروشندگی حرفه ای، هارمونی و … را آموزش می دهد. ایشان همچنین با سایر موسسات خصوصی نظیر مجتمع فنی تهران و موسسه طلا فنون و سازمان فنی و حرفه ای همکاری دارند.

گوهرشناسی 100%
برندینگ و بازاریابی 100%
فروشندگی حرفه ای 100%
دوره های استاد