آمادگی آزمون سردفتری 1402 – پکیج 2

درباره دوره آموزش آمادگی آزمون سردفتری این دوره آموزشی ویژه آمادگی آزمون سردفتری می باشد. هدف از دوره آموزشی یک…
تومان2.000.000

آمادگی آزمون سردفتری 1402 – پکیج 1

درباره دوره آموزش آمادگی آزمون سردفتری این دوره آموزشی ویژه آمادگی آزمون سردفتری می باشد. هدف از دوره آموزشی برنامه…
تومان1.900.000

آمادگی آزمون TOLIMO – EPT – MSRT

درباره دوره آموزش آمادگی آزمون زبان انگلیسی این دوره آموزشی ویژه آمادگی آزمون های TOLIMO - EPT - MSRT هدف…
تومان850.000

اصول فقه و متون فقه – وکالت (آنلاین)

درباره دوره آموزش اصول فقه و متون فقه این دوره آموزشی ویژه آمادگی آزمون وکالت می باشد. هدف از دوره…
تومان2.000.000

آیین دادرسی کیفری – وکالت (آنلاین)

درباره دوره آموزش آیین دادرسی کیفری این دوره آموزشی ویژه آمادگی آزمون وکالت می باشد. هدف از دوره آموزشی قرائت…
تومان1.000.000

آیین دادرسی مدنی – وکالت (آنلاین)

درباره دوره آموزش آیین دادرسی مدنی این دوره آموزشی ویژه آمادگی آزمون وکالت می باشد. هدف از دوره آموزشی قرائت…
تومان1.600.000

حقوق جزا – وکالت (آنلاین)

درباره دوره آموزش حقوق جزا این دوره آموزشی ویژه آمادگی آزمون وکالت می باشد. هدف از دوره آموزشی قرائت و…
تومان1.600.000

حقوق تجارت – وکالت (آنلاین)

درباره دوره آموزش حقوق تجارت این دوره آموزشی ویژه آمادگی آزمون وکالت می باشد. هدف از دوره آموزشی قرائت و…
تومان800.000

حقوق اساسی – وکالت (آنلاین)

درباره دوره آموزش حقوق اساسی این دوره آموزشی ویژه آمادگی آزمون وکالت می باشد. هدف از دوره آموزشی قرائت و…
تومان700.000

حقوق مدنی – وکالت (آنلاین)

درباره دوره آموزش حقوق مدنی این دوره آموزشی ویژه آمادگی آزمون وکالت می باشد. هدف از دوره آموزشی قرائت و…
تومان1.560.000

حقوق مدنی (آنلاین)

درباره دوره آموزش حقوق مدنی این دوره آموزشی ویژه آمادگی آزمون دکتری رشته حقوق خصوصی می باشد. هدف از دوره…
تومان300.000

آیین دادرسی مدنی

درباره دوره آموزش آیین دادرسی مدنی این دوره آموزشی ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته حقوق می باشد.   محل…
تومان260.000