نمایش 10–18 از 41 نتیجه

49 ساعت
2,500,000 تومان
132 ساعت
8,700,000 تومان
132 ساعت
7,150,000 تومان
132 ساعت
6,600,000 تومان

مهارت های هفتگانه ICDL

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
130 ساعت | 12 جلسه
3,000,000 تومان
۴۰
3,000,000 تومان
132 ساعت
6,600,000 تومان
۱۳۰
7,700,000 تومان
۱۴۰
7,150,000 تومان